Geld

Sparen & Beleggen

Veel Nederlanders sparen, we hebben met z’n allen ruim 200 miljard euro uitstaan. Sparen is een makkelijke manier om een kapitaal op te bouwen. Bij van Rossum & Zn. kunt u ook internet sparen en wel tegen een zeer aantrekkelijke rente. Heeft u uw spaargeld niet direct nodig? Zet het dan voor een langere periode vast en profiteer van een hogere rente.

De voordelen van internetsparen zijn:

  • op al uw internetspaargeld ontvangt u een hoge rente;
  • u kunt altijd zonder kosten over uw spaargeld beschikken;
  • geen rekeningoverzichten meer. U heeft altijd de beschikking over de meest actuele stand van zaken;
  • het is volkomen veilig; overboeken geschiedt door middel van een unieke beveiligingscode;
  • dag valutering: de bedragen welke op de spaarrekening worden gestort of overgeboekt, brengen rente op vanaf de dag van storting of overboeking, tot op de dag van opname.

Lenen

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u even wat krapper bij kas zit en dat dan juist die wasmachine stuk gaat of de auto dient te worden vervangen. Dan kan een lening u uitkomst bieden.

Lenen geeft u meer financiële ruimte, het is echter belangrijk dat u niet ‘zomaar’ een lening afsluit, maar hierbij doordacht te werk gaat. Er zijn veel geldverstrekkers die u aanbiedingen doen die op het eerste gezicht heel aantrekkelijk lijken, maar waarbij u uiteindelijk veel duurder uit bent. Ook als u koopt op afbetaling of uw creditcard aanspreekt, betaalt u in verreweg de meeste gevallen een (te) hoge rente. Bij van Rossum & Zn kunt u een passende lening afsluiten tegen zeer gunstige voorwaarden,

Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Afdrukken

Lijfrente

Een lijfrente is een levensverzekering waarmee u kapitaal opbouwt voor later, bijvoorbeeld voor uw pensioen. Voor de meeste mensen is dit de voornaamste reden om een lijfrente af te sluiten, een andere reden is dat met een lijfrente het inkomen van de nabestaanden veilig gesteld kan worden. Wanneer het opgebouwde kapitaal weer teruggestort wordt, beslist u zelf, u kunt bijvoorbeeld met de bank afspreken dat vanaf het bereiken van de 65e leeftijd, er maandelijks een bedrag wordt uitgekeerd.

In principe duurt een lijfrente-uitkering zolang het ’verzekerde lijf’ in leven is. Vandaar de term ’lijf’-rente. Maar een lijfrente kan ook voor een periode van bijvoorbeeld vijf of tien jaar afgesloten worden. Meestal betaald u voor de opbouw van een lijfrente een periodieke premie of u stort een bedrag ineens (koopsompolis). Als de einddatum van de verzekering in zicht komt, kiest u een bank die het kapitaal gaat uitkeren, er zijn dan verschillende mogelijkheden, waar we u in een persoonlijk gesprek graag uitgebreid over informeren..

Voorheen was het gunstig om met een lijfrente te sparen voor een vervroegd pensioen, dat is nu minder aantrekkelijk geworden. De overbruggingslijfrente die hiervoor ingezet kan worden is sinds januari 2006 niet meer fiscaal aftrekbaar, ook als de lijfrente-uitkering voor de 65 jarige leeftijd ingaat, kunnen geen premies meer afgetrokken worden.

Premieaftrek

De betaalde premies zijn doorgaans fiscaal aftrekbaar, de verzekering valt in dat geval in box 1 waardoor over het opgebouwde kapitaal geen vermogensrendementsheffing betaald hoeft te worden, over de uitkering dient daarentegen wel belasting betaald te worden.

Woonlasten

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt daalt uw inkomen, maar moet u nog steeds uw huur of hypotheek betalen. Met een woonlastenverzekering zorgt u ervoor dat bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw woonlasten niet extra zwaar gaan drukken.

Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie over geldzaken