Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die vaak wordt afgesloten bij het sluiten van een hypotheek. Bij het kiezen van een overlijdensrisicoverzekering is de premie een belangrijke factor, we onderscheiden hierbij drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen.

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een vast kapitaal. Dit kapitaal wordt direct na overlijden van de verzekerde(n) uitgekeerd aan de begunstigden, bijvoorbeeld de partner, kinderen of erfgenamen. Hiervoor betaalt u gedurende de looptijd een vaste verzekeringspremie.
De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van risico’s die voor lange tijd op hetzelfde niveau blijven, zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld.

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een vast bedrag afneemt.

De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van aflopende risico’s, zoals inkomensterugval na het overlijden  van de kostwinnaar.

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een annuïtair dalend kapitaal. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt ligt vrijwel altijd tussen de 4 en 8%. Opvallend is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerd bedrag nauwelijks daalt, terwijl aan het eind van de looptijd het verzekerd kapitaal sterk afneemt.
De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het aflossen van uw hypotheek of het regelen van een nabestaandenvoorziening.

Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie over overlijdingsrisicoverzekeringen