Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (kortweg AOV) is een verzekering die periodiek uitkeert bij arbeidsongeschiktheid (bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt naar rato uitgekeerd), als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor ondernemers / werkgevers. Vooral voor deze groep is het, na het weggevallen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen, zeker verstandig om deze verzekering te overwegen, in tegenstelling tot werknemers biedt de overheid ondernemers immers geen bescherming. Via een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen ondernemers zichzelf een vervangend inkomen bezorgen.

Voordelen:

 • Als ondernemer bent u bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van een inkomen
 • Bij arbeidsongeschiktheid wordt u begeleidt waardoor het inkomens/klantverlies beperkt kan blijven
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt als eventuele aanvulling op de WIA, en is geen vervanging.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Nadeel:

De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep en het inkomen dat u wilt verzekeren.

U bepaalt zelf

 • De hoogte van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • De eindleeftijd van de verzekering
 • Het aantal wachtdagen voordat de uitkering ingaat.

Voordelen

 • Arbeidsdeskundige hulp. Revalidatie en her – of omscholing is onderdeel van de verzekering
 • Keuze uit beroepsarbeidsongeschiktheid of op basis van passende arbeid
 • Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent krijgt u premiekorting oplopend tot 100%
 • Het verzekerde inkomen is aan te passen aan uw persoonlijke omstandigheden
 • Onderdeel van de verzekering zijn diverse extra’s zoals:
 • Ongevallenverzekering
 • Hulpverlening in het buitenland
 • Verhogingsoptie – Mogelijkheid om iedere 2 jaar de verzekerde bedragen met 20% te verhogen zonder medische waarborgen
 • Uitkering bij zwangerschap

De premie van deze verzekering is fiscaal aftrekbaar.

Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Vrijblijvende offerte Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1250000