Aansprakelijkheid

Zakelijke aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Als bijvoorbeeld een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, wordt de schade vergoed. Als u een slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit echter niet op uw verzekering afwentelen, dat is uw ondernemersrisico.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe, als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als u in zo’n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hiermee een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap? Dan kunt u, als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld, hiervoor als bestuurder aansprakelijk worden gesteld in uw privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af. Ook voor een onbedoelde fout of door illegale of onverantwoordelijke daden van uw medebestuurders kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld, in dat geval kan ook uw privévermogen worden gevorderd.

Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie over onze aansprakelijkheidsverzekeringen