Pleziervaartuig verzekering

Pleziervaartuig

Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van de op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van, of beschadiging aan, het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofe-achtige risico’s en grove schuld of opzet. Klik hier om uw pleziervaartuig te verzekeren.

Veelal zijn ook specifieke kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer gebruikt kan worden. Een aantal polissen kent daarnaast ook nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak eveneens mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

Bijzonderheden

Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux en Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid). Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de € 91, een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel pleziervaartuigpolissen, net als bij de autoverzekering, een no-claimregeling.

Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Vrijblijvende offerte pleziervaartuig verzekering